dimarts, 27 de desembre del 2011

Este matí

Les pimentoneres han patit les primeres baixades de temperatura i per darrere Bernat passa la cavallonadora en la bicicleta per poder plantar.


Plantem noves escaroles i espinacs.


Després treballem la terra per incorporar el fem passant el rotovato.


Escampem el fem per la terra.


Preparem la terra

La setmana passada vàrem escampar el fem per preparar la terra per a les collites de primavera i estiu. Una tasca dura i pesada però necessaria perquè les hortalisses tinguen un creixement òptim, sense emprar cap tipus de adob químic de síntesi.


dijous, 22 de desembre del 2011

Reguem

Les gotes de l'aigua i esta calor inesperat, faran agarrar-se a la terra i créixer de pressa. Esperarem.Plantem

Després de femar i treballar la terra, hem plantat ceba i diferents lletuges.dissabte, 10 de desembre del 2011

Per fi podem femar

Preparem la terra on estava part de la collita de l'estiu i per fi després de les pluges femem, mentres el tio Pepe sembra més faves.